Kontakt:

Kontaktní osoba: Jan Hudeček

Tel. číslo: +420 721 754 892

e-mail: rychle-snadno@email.cz

ICQ: 566 146 719

Vítejte na webu věnovaném inzerci a poznání, nákupu i zasmání!

Původ člověka a souvislost s Nibiru - šokující odhalení

Původ člověka a souvislost s Nibiru - šokující odhalení

Chcete znát svou historii? Není problém, připravte se…

Čím byl Váš dědeček a
jak se jmenoval? Dobrá,
víte. Kdo však byl JEHO
dědeček a následně
JEHO dědeček? Obávám
se z vlastní zkušenosti,
že tyto informace již
nejsou jen tak k dispozici.

giants-skull3.jpg

Jak potom ale můžeme věřit dané minulosti a vykládané historii obecně, když víme, že se její formulace vždy
tvořila dle okolností,
které se politicky hodily
„do krámu“ vládnoucí
třídě či tehdejšímu
panovníkovi. (původně
řecké slovo ISTÓRIA,
tedy záznam popisující
konkrétní pohled
na část minulosti naší
rasy, rovněž anglické
spojení history = his
story – tedy „jeho
příběh“, samozřejmě
příběh vítěze, poražený
končil ve vykopané jámě)

Následující řádky a
fotografie nám na rozdíl od Darwinistů odhalí jeden z
nejpravděpodobnějších
výkladů naší historie,
protože vychází
z rozličných záznamů,
které byly nalezeny na
různých místech naší
planety a nemají tudíž
konkrétní manipulačně-
mocenský podtext.
Naše Sluneční soustava
není zcela přesně
interpretována, jak ji
definuje tradiční

nibiru-and-our-solar-system.JPG

astrologie. Slunce má svého bratra či sestru, planetu Nibiru (řecky Nemesis, jinak též Hercolubus, Isis,
Nubisis, Marduk, či
Planeta X) je
z astronomického
hlediska spíše temnou
hvězdou (mrtvá hvězda
- Brown dwarf - hnědý
trpaslík) která má
výrazně odlišnou
oběžnou dráhu než
ostatní planety naší
soustavy. Oběh Nibiru
trvá přibližně 3600 let a
eliptická dráha protíná
naší sluneční soustavu
pod ostrým úhlem – viz.
obrázek.

nibiru-orbit.jpg

Předpokládá se, že naše Země byla dříve větší než nyní - přibližně dvakrát, ovšem v minulosti došlo
k určitým kosmickým
srážkám (s Nibiru) a
Země se rozpadla na
náš Měsíc, který vídáme, a na pás
asteroidů, který je mezi
Jupiterem a Marsem. Z astrologického hlediska by bylo pro stabilitu naší Země do budoucna vhodnější mít satelity, tedy měsíce, dva.

Planeta Nibiru - má
rozněž několik měsíců –
5, které kolem ní
obíhají. Protože naše záznamy z historie existence lidstva nevznikly asi jen tak pro nic za nic,

iras.jpg

vypustila americká NASA 25.1.1983 satelit IRAS (což je Infrrared
Astronomical Satelite),
který byl dne 30.1.1983
následován článkem v
New York Times na
titulní straně, kde bylo
veřejně oznámeno, že
mise a účel IRASu je
hledání Planety X – tedy
pátrání po objektech
neviditelných běžnou
optikou, ale za pomoci snímání tepelného záření, které vesmírné objekty vydávají – pozn. představme si žhavý uhlík ve tmě – nesvítí, ale žhne (autorem článku byl John Willford).

Netrvalo dlouho a 31.12.1983 byla
uveřejněna následující
fakta: IRAS objevil
neznámé vesmírné
těleso, pravděpodobně
velikosti Jupiteru
směrem v souhvězdí
Orionu, tak blízko, že
bude pravděpodobně
součástí našeho
solárního systému
(autor Thomas O‘Toole).

Aby toho nebylo málo, NASA vypouští koncem roku 2009 teleskop WISE (Wide - field Infrared Survey Explorer), jehož úkolem
je obíhat kolem naší
planety a přitom

wise.jpg

každých 11 sekund vytvořit fotografii kosmu s plným rozlišením o velikosti několika MB. Primárním úkolem je monitoring blízkého i vzdáleného (deep space) prostoru a sledování takových
objektů jako komety a
asteroidy. Stávající
Hubbleův teleskop
zůstává v provoru - do
konce doby své životnosti, stejně tak
telescop Vista.

Na obrázku níže vidíme
rozdíl mezi fotografií
pořízenou z IRASu a
vpravo z WISE, který je
400x citlivější než
IRAS.

wise-pict-comparison-with-iras.jpg

Vypuštění WISE osobně považuji za rozumný počin, neboť se otázkou
pádu asteroidů, meteorů a obecně
blížících se chladných
vesmírných těles nikdo
pořádně nezabývá.
Spoléháme na naši
ochranu v podobě
atmosféry a shoření v
ní, ovšem v případě
pádu většího
vesmírného tělesa se
může velice rychle
zopakovat historie s
dinosaury - i když na to
dnes máme již lepší
vybavení - například
technologii HAARP.

Dne 3.června 2007 NASA veřejně oznámila
objevení nezvykle velké
díry a

magnetic-field-earth-and-crop-circle-fish.jpg

narušení magnetosféry naší planety a vzápětí
16.června 2007 potvrdila, že ionosfera
(ochranný obal planety
plný silně nabitých
iontů) se chová jinak a
je v jiné poloze, než by
měla být a vůbec nevědí proč. Jako důsledek těchto vlivů se hovoří o nestabilním počasí, častých zemětřeseních
síly 6-8 stupně (děje se
nyní), přílivových vlnách
a velkých tsunami výše
až 1,5kilometru
(průměrná hloubka
oceánů je totiž přibližně
4 km ), rostoucí aktivitě
vulkánů díky změnám
tlaku zemských desek a nebezpečí posunu
zemských pólů.

Nibiru2.jpg

Průlet vesmírného tělesa kolem planety Země nalezneme v kresbách či rytinách napříč všemi kulturami, (někde se dozvíme, že se jedná o uměle vytvořený
planetární systém)
neboť byl pozorovatelný
ze všech míst země
jako okřídlená planeta či
„druhé Slunce“ vedle
toho našeho - viz fota.

nibiru-on-wall.jpg
Nibiru-in-walls.jpg

Pokud se týká posledních odhadů, bude možné Nibiru spatřit pouhým okem v závěru léta, přelom podzimu tohoto roku 2011. O tomto fenoménu nás již
od roku 1974 neúnavně
informuje známý
historik a překladatel
Summerských textů
Zacharia Sitchin a
poslední informace
NASA mu prozatím
dávají (ač velice neradi
100%ně za pravdu)

Pojďme však zpět k našemu původu,
GiantKingSummer.jpg

který totiž s Nibiru těsně souvisí. Nibiru je tedy tepelně zářívé těleso, které vydává svým obíhajícím měsícům dostatečné množství energie, která na nich umožňuje udržovat život, stejně jako naše Slunce planetám v naší
soustavě. Na jednom z měsícůtéto planetární
soustavy dle dochovaných Summerských zpráv žijí
rozvinuté bytosti
zvané Annunaki či

giants-skull1.jpg

Nephillim – pomíjím otázku jejich padlých andělských duší – zato uvedu, že jsou vyšší než my, jejich průměrná výška je něco kolem 2,6 metru (jsou nalezené lebky i celé kostry, věrohodná fota i videa máme k dispozici), dožívají se v porovnání s námi stanásobků našeho věku a protože byli a jsou technologicky
i duchovně velice
rozvinutí, dokázali
kultivací DNA stvořit
bytost v podstatě
jakéhokoliv typu. Tak si
jednoho dne stvořili po
delší rozvaze

giants-skull6.jpg

člověka, který je jim podobný, záměrně menší než on, není sice tolik silný ani
inteligentní, nicméně
jako otrocká rasa a
někdy domácí pomocník zvladatelný a proto plně vyhovuje. (viz biblické: „ Vytvořme si
člověka k obrazu svému “ – jde o kolektivní rozhodnutí, nikoliv „vytvořím si“ –
pokud bych byl
samojediný jeden Bůh).
Protože zájem Annunaki/Nephillim na
naší planetě byl
především o těžbu
zlatých žil či chceme-li
zlaté rudy, kterou
potřebovali pro stabilizaci vlastní
atmosféry díky úbytku
jejich dlouhověkosti,
umístili své základny
v rudných dolech
především na území
Afriky. Proto se z vykopávek potvrdilo a
je geneticky dokázáno,
že první obyvatelé naší
planety (mluvíme o
Homo Sapiens) byli černí
lidé – viz nálezy hrobů v
dolech. Z mnoha zdrojů

tablet-summer.jpg

se dozvídáme, že před
námi již byli tři podobné
generace lidské rasy, tato naše je čtvrtá. Během posledních let se
skutečně nalezlo mnoho
vykopávek a informací
o městech z doby
Summeru, či Lemurie
(zanikla 31 tis.let př.n.l.)
a Atlantidy (zanikla
27.600 let př.n.l.) -
některá jména se mimo
jiné objevují následně i
v Bibli. Některé texty
jsou stářím daleko před
věkem příchodu Ježíše
či Mojžíše – více než
2500 let a přesto texty
na tabulkách či válečcích
z jílu obsahují
významem shodná data jako Bible, kniha
Stvoření – Genesis. Jsou
tam velmi přesné
informace o precipitaci
neboli rotaci naší
zemské osy přes
všechna hvězdná
znamení v cyklu 26.000
let, zároveň její sklon
pod úhlem 23 stupňů,
informace o pásu
asteroidů i o struktuře
planet naší sluneční
soustavy. Samozřejmě
tam nechybí informace
o planetě Nibiru, její
oběžné dráze – orbitu a
časové periodě 3600
pozemských let.
Moderní věda přitom
udělala podobná
odhalení za pomoci
moderních elektronicko-
optických přístrojů až
někdy v letech 1970 a
Nibiru oficiálně až roku
1983.

Zajímavé, že?
Jak je uvedeno výše,
pouze zopakuji, že
jsme se nevyvinuli,
ale byli jsme účelově geneticky vytvořeni jako slabší otrocká rasa, pro práce ve zlatých dolech.

Pokud je někdo z nás ortodoxním zastáncem
jakékoliv víry (včetně
Darwina), bude možná
jeho víra mírně řečeno
otřesena událostmi a
přiznáními, která
nyní stále jasněji
vycházejí na povrch –
viz nedávné přiznání
Vatikánu a potvrzení
existence mimozemských civilizací.

Rozhodně však máme
šanci svou budoucnost
změnit z negativních
vyhlídek proroctví o
2012 tím, že sice
budeme vědět o
možných rizicích a
změnách, nicméně je
silou našeho kolektivního vědomí

dvanáctá-planeta-sitchin_2.jpg

odmítneme a pozitivními vibracemi jejich existenci prostě
nepřipustíme - umíme
to, jen se o tom
nemluví.

Kdo by měl zájem o
hlubší studium planety
Nibiru, doporučuji dílo
Zacharia Sitchina –
Dvanáctá planeta
<-- Vrátit se o krok zpět


Bookmark and Share


07.12.2011 06:39:26
hudy999ajajajajaja


PřihlášeníRegistraceNakupujete rádi, nebo hledáte výhodného poskytovatele služeb? Máme pro Vás TOP výběr těch NEJ e-shopů a poskytovatelů v přehledných kategoriích:Name
Email
Comment
Or visit this link or this one