Kontakt:

Kontaktní osoba: Jan Hudeček

Tel. číslo: +420 721 754 892

e-mail: rychle-snadno@email.cz

ICQ: 566 146 719

Vítejte na webu věnovaném inzerci a poznání, nákupu i zasmání!

U zrodu EU stáli nacisté, ale pšššt, nerušme integraci...

U zrodu EU stáli nacisté, ale pšššt, nerušme integraci...

Do médií se dostaly
odtajněné dokumenty
z doby 2. světové
války o německém
programu ovládnutí Evropy ekonomickou silou, když si nacisté uvědomili, že válku
prohrávají.
Tento program volal po stejných strukturách a reformách, které EU již v identické podobě opravdu vytvořila a
reformy kvůli finanční krizi mají podobu završit. Utrpěla by popularita Evropské únie, pokud by se lidé dozvěděli o Evropském
hnutí, které založil
polák Józef Retinger, nebo o holandském princi Bernhardovi, ex-nacistovi, který spolu s J. Retingerem následně vytvořil kontroverzní tajnůstkářskou skupinu Bilderberg, kde bylo
vytvoření Evropského
hospodářského společenství projednáno?

Skupina BilderbergČlánek který se před časem objevil na jednom z alternativních webů "Reportér deníku
Guardian při reportáži
pronásledován policií" pojednával o problémech s policií novináře britského deníku The Guardian, když se pokoušel
zajistit reportáž z příjezdu hostů na letošním setkání
Bilderbergu, které proběhlo v Řecku. Za vyfotografování policie hlídkující příjezd Bilderbergů byl nucen
dvakrát absolvovat
ponižujícící výslechy na
policejní stanici a byl
následně neustále špehován, kamkoliv šel.

Mezi návštěvníky z ČR
minulých setkání Bilderberg patří Karel
Schwarzenberg , Jiří Pehe a Alexandr Vondra. Karel Schwarzenberg během
svého působení jako
ministra zahraniční ČR ani vládě nijak oficiálně
neoznámil svou účast .
Později se obhajoval a byl i některými lidmi obhajován vysvětlením, že jde pouze o privátní setkání, kde nedochází k žádným politickým rozhodnutím.

Bilderberg se ale co do
povědomí o jeho samotné existenci
prazvláštně pohybuje na pomezí existence a
neexistence. Charlie
Skelton, zmíněný novinář Guardian, se v jednom ze svých článků podivuje, že když na webstránkách Reuters zadá ve vyhledávání text "Bilderberg", dostane "nula výsledků".

Současný šéf skupiny
Bilderberg novináři řekl, že chtějí v Bilderbergu pomoci řešit současnou finanční krizi stejným způsobem, jako dle
jeho slov "pomohl Bilderberg vytvořit Euro".

Ano, ten samý Bilderberg, kde se
neřeší politika. Neslouží
úřednici v Bruselu této
tajemné skupině, která chce diskutovat jen v nejvyšším utajení, tak aby neměl občan vůbec potuchy, co se to děje?

O to je zajímavější, že
Bilderberg založil
bývalý člen nacistické
SSPrince Bernhard, bývalý
důstojník SS, také později spolupracoval s německou chemickou firmou IG Farben, kde se nakonec stal
důležitým členem firemního představenstva. Jeho bratr také otevřeně podporoval nacistickou stranu při vzestupu Hitlera. Prince Bernhard byl člověk, který se osobně účastnil debat u
stolu s Adolfem Hitlerem, které později Hitler vydal v knize TischGespraeche.

Během 2. světové války byl ovšem princ Bernhard na straně Spojenců jako vojenský pilot a byl přijat do
britské tajné služby.

Proti jeho vstupu do britské tajné služby se objevily námitky z
úřadů USA i Británie, ale za prince se nakonec zaručil britský král Jiří VI. Přesto jeho role v počátcích nacistického Německa něco znepokojujícího napovídá o jeho roli v počátcích Evropské únie resp. Evropského společenství.
A dle článku BBC News ze dne 7. května 2007 měl Princ Bernhard napomoci uniknout nacistickým válečným zločincům bez dokladů v době, kdy byl šéfem letecké společnosti
KLM.

Uklidňující není ani fakt, že současnou nejdůležitější osobou EU je a asi dlouho bude pan José Manuel Barroso, který byl před lety šéfem portugalské
maoistické komunistické
strany. Tedy to byl
komunistický revolucionář, který náhodou celou tu
stranu vedl, ale určitě se poučil, v čem byl maoismus na omylu, a stejně tak princ Bernard? Anebo vyhráli
válku nacisté?

Dokumenty z roku 1944 o nacistickém plánu vytvoření EU pro ekonomickou dominaci
oproti dobití silou
Informaci o těchto
dokumentech otiskl britský Daily Mail v článku z 9.5.2009.

Tyto dokumenty, tzv. "Red House report", jsou zprávou britských zpravodajců o setkání německých průmyslníků a bankéřů. Magazín The Trumpet v červencovém vydání v
článku "Finanční regulace byly prorokovány!" dále píše
více podrobností, které se pokusím shrnout níže.

Dokumenty mají pojednávat o setkání v Maison Rouge
Hotel ve Strasbourgu 10. srpna 1944 majícího vést k dohodě těchto průmyslníků na poválečné "obnově
německé Říše a návratu
nacistů k moci" a vlastně naplnění zamítnutého návrhu
sahajícího již do roku 1941 předloženého Říšské bance (Reichbank).

Možná tedy není náhoda, že je Německo svým vlivem považováno za nejsilnější (vůdcovskou) zemi v EU, která by ve skutečnosti měla být o harmonii a vyváženosti
zájmů všech zemí, jak
eurokraté rádi říkají?

Plány nacistů byly dle v
článku citovaného
Bernarda Connolyho
tím, k čemu nakonec
došlo tzv. římskou
dohodou v roce 1957 o
vytvoření EEC
(European Economic
Community), tedy
jednotného trhu a
nakonec jednotné
měny. Byl to tedy původně shodný plán nacistů, protože
zřejmě dobře věděli, že
banky mají větší moc než armáda.

Stejným způsobem proto nacisté měli řešit i
financování svého návratu, a to pomocí Švýcarské národní banky a skrze Bank
for International Settlements (BIS), kde nacisté údajně uložili své nakradené bohatství z dob války. Mezi klienty švýcarské banky BIS patří pouze světové centrální banky včetně Federálních rezerv USA (FED).

Během 2. světové války byla BIS obviněna naším
Československem z praní nacistického zlata, což málem vedlo k uzavření BIS.
BIS založil Montague
Norman, guvernér Bank of England, a Hjalmar Schacht, později Hitlerův ministr financí. Mezi členy původního
představenstva BIS byli dva nacističtí důstojnici Adolfa Hitlera: Walter Funk a Oswald Pohl.

Dalšími členy představenstva byl Herman Schmitz, ředitel IG Farben, a Baron von Schroeder, vlastník J.H.Stein Bank (v této bance byly uloženy
vklady Gestapo).

Financial Stability BoardAle skutečným naplněním nacistických plánů plného návratu k moci má být údajně Financial Stability Forum (FSF), které nyní při
finanční krizi bylo při
letošním summitu G20 jako téma oživeno a na plné obrátky i také
implementováno vytvořením Financial Stability Board, k
čemuž došlo k před pár
týdny v dubnu.

Málokdo si toho asi vůbec všiml, protože česká média o vytvoření Financial Stability Board a také o dalších třech nových EU institucích (skoro)
vůbec neinformovala.

Média asi vědí, že veřejnost ničemu rozumět raději nechce
a postačí jí uklidňující názvy jako "regulační balíček" apod.

V rámci EU tím byly
vytvořeny tyto evropské regulační orgány: European
Banking Authority v Londýně, Insurance Authority ve Frankfurtu a Securities Authority v Paříži. Europoslanci rozhodli o vytvoření těchto tří EU těles, aby dohlížela na implementaci finanční
regulace vedenou skrze FSB v členských zemích EU. Financial Stability Board má být jakousi novou verzí FSF, které bylo vytvořeno v roce 1999. FSB nyní předsedá Mario Draghi, guvernér Bank of Italy, a
sekretariátem FSB je Bank for International Settlements (BIS) se sídlem ve švýcarském Baselu a s výše
zmíněnou nacistickou
minulostí.

Zatímco se diskutují jen povrchové otázky o míře zadluženi (o velikosti finančních injekcí od státu),
tak i mnohým odborníkům uniká dopad vzniku těchto
těles posilujících moc MMF (Mezinárodního měnového fondu, v angl. IMF), pod který má spadat Financial Stability Board.

Summit G20 vedl k této
dohodě:

"Vytvořit Financil Stability
Board (FSB) se zesíleným
mandátem oproti Financial
Stability Forum (FSF) a
zahrnout do něj členské
země G20, členy FSF,
Španělsko a Evropskou
komisi"

"FSB by měla spolupracovat s MMF a vyměňovat si varování před makroekonomickými a
finančními riziky a
rozhodnutí o nutných krocích z toho vyplývajících..."

"rozšířit regulace a dohled nad všemi systémově důležitými finančními institucemi, prostředníky a trhy"

"podporovat a implementovat
FSF skrze nové principy
poplatků a kompenzací a v podporování udržitelných systémů kompenzací a sociální zodpovědnosti všech firem"

Nově vytvořený Financial Stability Board si tedy bere za cíl stát se globálním regulátorem/vládou a
dochází tu k vlastně k
hromadění (konsolidaci) moci některých již existujících těles, jakým je například
Bank for International
Settlements (BIS), a
Evropská centrální banka (ECB) se sídlem v Německu. Bank for International Settlements (BIS) stojí díky dohodě z Hague z roku 1930 zcela mimo jakýkoliv vládní dohled a nemusí ani platit daně za své transakce.

Celkově všechna tato tělesa (FSB, ECB, MMF, BIS,...) jsou privátními společnostmi složenými z nevolených lidí a
tedy nepodlehající principům demokracie (stejně jako členství v Bilderberg).
Přesto FSB hodlá skrze tato svá ramena otevřeně regulovat země světa, zatímco samy tyto organizace nepodléhají a nepodléhaly nikdy žádným regulacím ani dohledu. To jsou přeci jen hodné organizace pomáhající v krizi.

Letošní dohoda na summitu G20 je tedy, jakoby tito nevolení lidé v privátních organizacích byli prohlášeni za legální světovou vládu slibujíc, že jen tyto globální
regulace vyřeší naši finanční krizi. A to přestože nadměrné regulace (zásahy
státu do finančního sektoru) byly mnohými odborníky jasně popsány jako naopak
samotná příčina krize.

V roce 1966 napsal Carroll Quigley, historik a člen CFR (Rady pro zahraniční vztahy), ve své knize "Tragedy and hope" neuvěřitelné odkrytí plánů této bankovní sítě: "... moc finančního kapitalismu má další dalekosáhlý cíl, který není ničím menším než vytvořením světového
systému finanční
kontroly v privátních
rukou schopného
dominovat nad
politickými systémy
všech zemí a ekonomii
světa jako celku. Tento
systém má být ve
feudalistickém duchu
řízen centrálními
bankami zemí světa v
koncertu dirigovaném
tajnými dohodami
ujednanými na častých
privátních schůzkách a
konferencích. Páteří
tohoto systému má být Bank for International Settlements ve
švýcarském Baselu,
privátní banka
vlastněna a řízena
světovými centrálními
bankami, které jsou
samy privátními
organizacemi."

Regulace - Qui bono?
Jsou finanční regulace kvůli krizi a Lisabonská smlouva oním finálním hřebem do rakve svobodě? Pokud EU
spadá do nějakého temného plánu nacistů, pak by si asi nacisté velmi mnuli ruce,
pokud se Evropa dobrovolně stane Novou evropskou Říší, protože jsou lidé natolik zaujati stavem svých ledniček, že raději nechtějí
vědět pravdu a odslouhlasí jakoukoliv reformu. Stejně tak politici netušící, kam tato nerovná hra směřuje.
Skutečnost je opravdu
mnohem podivnější než fikce.Zdroj: www.novadoba.estranky.cz/clanky/lide-probudte-se_/u-zrodu-eu-stali-naciste.-ale-pssst--nerusme-integraci.html


<-- Vrátit se o krok zpět


Bookmark and Share


09.12.2011 10:20:29
hudy999ajajajajaja


PřihlášeníRegistraceNakupujete rádi, nebo hledáte výhodného poskytovatele služeb? Máme pro Vás TOP výběr těch NEJ e-shopů a poskytovatelů v přehledných kategoriích:Name
Email
Comment
Or visit this link or this one